Tiếng Việt: bao giờ có luật?

16 Tháng Giêng 2014 9:10 SA
Mai Thúc Long (*)

Bookmark and Share

Hình ảnh của Tiếng Việt: bao giờ có luật?

Ai cũng dễ nhận thấy tiếng Việt của ta đang phát triển khá mạnh, phù hợp với dòng chảy của tiến trình đổi mới và hội nhập – cái mới đang len lỏi vào từng người, từng nhà, nhất là lớp trẻ. Những từ ngoại lai đôi khi tưởng như khó hiểu đang dần trở nên bình thường.

Hơn 2.000 từ bổ sung cho từ điển Việt ngữ của ta trong vòng một thập kỷ là một con số không nhỏ. Loại hình ngôn ngữ mới trên mạng mà dư luận gọi là ngôn ngữ tuổi teen, tuy còn không ít khuyết tật đáng bàn nhưng ai cũng hiểu rằng đây là sự bùng nổ của lớp trẻ trong thời đại công nghệ thông tin, một sự phát triển logic, hầu như nước nào cũng có, góp phần làm phong phú thêm tiếng Việt hiện hữu.