Lý luận phê bình
Sắp xếp theo

HV134 - Tố Hữu - Tổng quan thi nghiệp*

Hình ảnh của HV134 - Tố Hữu - Tổng quan thi nghiệp*

LTS: Nhà nghiên cứu Thu Tứ (Hoa Kỳ) là một người đọc và hiểu biết sâu sắc về văn học hiện đại Việt Nam. Lần này ông khám phá Tố Hữu. Điểm đặc sắc của bài nghiên cứu này là ngoài những nội dung phong phú của thơ, ông còn nhìn nó qua lăng kính của thể loại. Thể loại là nơi kết tinh nội dung và hình thức, là nơi ổn định nhất và khi nó biến chuyển là nó dính dáng đến nội dung.

Dầu đã được nói đến nhiều, thơ Tố Hữu qua bài viết này hiện lên những nét mới qua tâm tình và cái nhìn của một người Việt xa xứ, vốn sống ở miền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ, cho nên nó rất quý và độc đáo.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script