Trao đổi ý kiến
Sắp xếp theo

Trao đổi với bác sĩ Bùi Minh Đức về bài Nguyên nhân cái chết của vua Lê Thái Tông

Hình ảnh của Trao đổi với bác sĩ Bùi Minh Đức về bài Nguyên nhân cái chết của vua Lê Thái Tông

L.T.S: Sau khi đăng bài Vụ án Lệ Chi Viên, tru di ba họ Nguyễn Trãi - Đại công thần Bình Ngô khai quốc - Nguyên nhân cái chết của vua Lê Thái Tông (Hồn Việt số 68, tháng 4-2013) của bác sĩ Bùi Minh Đức, chúng tôi nhận được bài trao đổi của bạn đọc Nguyễn Tấn Vĩnh. Theo thiển ý chúng tôi, bác sĩ Bùi Minh Đức có lý. Vì sao? Vì trước đó, Lê Thái Tông đã “cợt nhả” với Nguyễn Thị Lộ (theo Đại Việt sử ký toàn thư) và vì Nguyễn Thị Lộ nhan sắc nên đưa vào cung. Đêm hôm đó, ở Trại Vải, Thị Lộ hầu vua và hai người “thức suốt đêm”. Thức suốt đêm làm gì? Sử quan ngày xưa kiêng kỵ, nên đâu dám chép thẳng. Vả lại, hồi ấy chưa có “khám nghiệm tử thi”. Ngày nay đã qua 700 năm, thì án làm sao xử, chỉ suy đoán vậy thôi. Nhưng suy đoán khoa học, dựa trên cứ liệu. Tuy nhiên, “vụ án Lệ Chi Viên” là một vấn đề lịch sử vốn có rất nhiều ý kiến khác nhau, nên chúng tôi xin đăng bài của tác giả Nguyển Tấn Vĩnh để rộng đường dư luận.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script