Đồ đồng văn hóa Đông Sơn

Tác Giả: Hoàng Xuân Chinh

Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin

Số trang: 238

Kích thước: 14,5 x 20,5 cm

Hình thức bìa: Bìa mềm

Giá bìa: 114.000VNĐ