Bài thơ "Thường dân"

THƯỜNG DÂN

Nhiều thì đông, ít thì thưa,

Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân.

Quanh năm chân đất đầu trần,

Tát tao với những xoay vần bão dông.

Khi làm cây mác, cây chông,

Khi thành biển cả, khi không là gì.

Thấp cao đâu có làm chi,

Nghìn năm cỏ vẫn xanh rì cỏ thôi!


Ăn của đất, uống của trời,

Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin.

Ồn ào mà vẫn lặng im,

Mặc ai buôn nổi bán chìm thiệt hơn.

Chỉ mong ấm áo no cơm,

Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành.

Hòa vào trời đất mà xanh,

Phải tu mấy kiếp mới thành thường dân.

Nguyễn Long (Thái Bình)

Người nông dân sống trên mảnh đất hình chữ S đầy khó khăn khắc nghiệt, đã phải đời đời kiếp kiếp, chân đất đầu trần hiên ngang với tư thế đội trời đạp đất, chống lại thiên tai và cường quyền áp bức, thay đổi bao nhiêu triều đại, để giữ cuộc sống yên lành không ngừng phát triển đi lên.

Người nông dân, ăn của đất, uống của trời, tự lao động nuôi mình, và xây dựng sáng tạo cuộc sống tốt đẹp cho mình, sẵn sàng bảo vệ các triều đại giàu mạnh biết vì nước vì dân, nhưng cũng sẵn sàng xóa bỏ những triều đại đã thối nát, đi vào đường hại dân hại nước. Nông dân là động lực cơ bản đã thúc đẩy đất nước ta phát triển qua mấy nghìn năm lịch sử vẻ vang, tích lũy được những kinh nghiệm đấu tranh và sản xuất, đã giữ được truyền thống giữ nước và dựng nước.

pic

Nông dân Việt Nam không phải là một tập hợp người ô hợp, mà là một cộng đồng dân tộc được hình thành qua mấy nghìn năm lịch sử, có lý tưởng rõ ràng, biết  giữ hạnh phúc cuộc sống đời thường ấm áo no cơm, biết sống có nghĩa tình, chắt chiu dành dụm cho nhau những thảo thơm ngọt lành, biết sống theo đạo nghĩa trời đất, hòa vào trời đất mà xanh, để tồn tại mãi với đất trời. Đó là cái lý vì sao cộng đồng dân tộc Việt Nam có cuộc sống hôm nay. Đó là kết quả không phải chỉ tu mấy kiếp, mà là kế thừa truyền thống cả mấy nghìn năm của cha ông ngày trước. Nông dân Việt Nam, nòng cốt của dân tộc Việt Nam là một cộng đồng có trình độ dân trí, dân tình bẩm sinh cao, không phải nước nào trên thế giới này cũng có được.

Có hiểu được người nông dân Việt Nam, ta mới hiểu được một phần thực chất nguồn gốc sức mạnh Việt Nam đã làm nên mấy nghìn năm lịch sử vẻ vang, đã góp sức ba mươi năm đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là những kẻ thù xâm lược hùng mạnh nhất thời đại hiện nay, chôn vùi cả chủ nghĩa thực dân kiểu cũ lẫn kiểu mới, để Việt Nam được thế giới tôn là lương tri của thời đại.

Nguyễn Thế Nữu