Đặc sản của dòng họ Nguyễn Du ở Tiên Điền

Hồi tôi còn ở Vinh, mỗi năm vào dạo tháng 8 dương lịch ông nghè Nguyễn Mai đều gửi biếu tôi một giỏ những trái hồng hái trong vườn nhà của ông. Đây là một loại quả có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Tây bên Trung Quốc mà chỉ có làng Tiên Điền mới trồng được. Ở các chợ không thấy bán loại hồng này vì chỉ trồng được ở vùng đất của dòng họ Tiên Điền.

Loại “hồng Tiên Điền” cũng có một lịch sử đáng chú ý nhưng tôi hãy khoan kể ngay bây giờ mà xin đưa trước ra đây mấy nhận xét ngắn có tính cách ngữ học và thực vật học, để đánh tan những sai lầm và những mù mờ của một vài tác giả khi họ nói đến gốc tích của loại hồng ở Bắc Kỳ và ở miền Bắc Trung Kỳ.