Chùm thơ Hai-ku

Quà Hà Nội

Mở gói cốm bạn gửi

Hà Nội những thu xa

Còn xanh trong lá sen

 

Cái cớ của mùa thu

Bởi tại đôi mắt ấy buồn

Để mùa thu có cớ

Bắt mình tương tư

 

Hương ổi

Hương ổi nhà ai đưa

Trời đang hạ

Tình đã thu

 

Búp bê buồn

Con búp bê và em bé nghèo

Gặp nhau ở siêu thị

Cả hai đều buồn

 

Tìm mộ cha

Ngày đi một bầu máu đỏ

Ngày về đất đen

Sáu mươi lăm năm một nắm

 

Bạc

Đời bạc giữa ngày

Tóc

Bạc trong đêm

 

Tóc

Cỏ xanh như tóc người dưới mộ

Người trên mộ

Tóc bay trong ngàn lau

PHẠM PHÁT