Cho chìm tàu

Thơ bạn đọc:

Con tàu đang chạy bỗng chìm
Xốn xang bao kẻ hỏi tìm nguyên nhân
Tàu bị sự cố bất thần
Hay là tuổi thọ có ngần ấy thôi?

- Thưa rằng tàu chở của hôi
Để trên mặt nước bốc mùi khó che
Đáy biển có sức gớm ghê
Diệt hết vi khuẩn, khỏi bề lây lan
Ai còn thắc mắc, băn khoăn
Xin mời xuống đó tham quan, thông liền!

Nhạt mùi hôi, cho kéo lên
Rồi đem sơn lại, đẹp bền như xưa
Tư duy phải biết ước mơ
Kinh doanh là cả bài thơ muôn vần
Trông xa dẫu có mắt thần
Dễ đâu thấy hết mọi phần tinh vi!

18/2/2011

Đặng Minh Phương