Chuyện đời ấm lạnh buồn vui*

Thường hồi ký là để tổng kết lại một đời người, một sự nghiệp.

Đại biểu nhân dân hiểu thế và đợi hồi ký của nguyên Phó chủ tịch QH Mai Thúc Lân đã lâu. Đợi, bởi có một số chương đoạn trong hồi ký này Người đại biểu nhân dân cũng đã trích đăng.

Anh Lân – dù cụ nguyên Phó chủ tịch giờ tuổi đã cao nhưng với ĐBND vẫn là anh Lân như thuở nào - viết hồi ký lần giở từng trang cuộc đời: chuyện công việc, chuyện tình riêng, chuyện đông, chuyện Tây… vẫn là chuyện cống hiến. Chuyện vui, chuyện buồn thì vẫn là buồn đó vui đó mà vẫn là chuyện của ông cán bộ cách mạng khi nhỏ khi to.

Cũng khó lắm. Cái chung, cái riêng trao hết cho sự nghiệp rồi. Nghĩ khác, toan tính khác là khác với chính cuộc đời mình, cuộc đời này. Kể cả chuyện tìm vợ, hỏi vợ (các trang 85, 86…).

Nhưng, anh Lân chân thành, thậm chí anh viết lại chân thành hơn, thật thà hơn, cũng hiền hơn.

Cái muốn là, giá như anh dữ dội hơn chút nữa, và sắc, sắc như hồi anh đang làm việc thì chắc Chuyện đời ấm lạnh buồn vui còn ấm lạnh hơn, buồn vui hơn.

Dù sao cũng muốn nắm chặt tay anh và mừng vì được đọc ở anh một tấm lòng.

Hồ Anh Tài

 

--------------------

* (Hồi ký của Mai Thúc Lân)

Theo daibieunhandan.vn