Câu cửa miệng

Tác Giả: Nhàn Vân Đình
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 346
Kích thước: 14.5x20.5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 4/10/2011 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 75.000 VNĐ

Tiếng Việt ta thuộc về đoản âm, hay đơn âm cũng thế, tiếng nào nghĩa ấy, nên những câu phương ngôn cách ngôn, tục ngữ thành ngữ, rất vắn tắt mà bao quát đầy đủ, cảm sâu vào tim vào óc người, nhanh chóng không gì bằng. Những bậc có học thức không kể, ngay cả các cụ già hay trẻ em, không biết một chữ nào, gặp việc nói ra để tỉ dụ ngay, vanh vách như có sách cả.

Muốn không để tản mác, trước đây một số tạp chí cũng đã lục tục biên chép. Một số sách của các tác giả lần lượt ra đời nhưng chỉ hiềm chọn lọc những câu phong nhã thanh cao, đến những câu thô bỉ tục tằn, đều giũa bỏ đi cả. Thành thử còn số nhiều những câu cửa miệng nhắc thường xuyên, mà sách thì không có dù nó rất cổ.

Câu cửa miệng của tác giả Nhàn Vân Đình đã đứng ngoài đóng khung của các vị tiền bối: “Tôi nhớ được, nghe được câu nào, thâu thái bằng hết. Nội dung bố trí của nó bằng xếp thành đối nhau, vần liên châu kéo dài”.

  *

Sách hiện đang có bán tại các nhà sách và Trung tâm Nghiên cứu Quốc học. Bạn đọc đến Trung tâm để mua được giảm giá 20%. Chúng tôi có gửi sách qua đường bưu điện cho bạn đọc ở xa.

Nhàn Vân Đình