Dư luận Trung Quốc: Gặp gỡ cấp cao Trung - Việt có ý nghĩa to lớn (1)

…Trong bối cảnh tình hình quốc tế thay đổi sâu sắc và phức tạp, thời điểm, quy mô, nghi thức và thành quả gặp gỡ cấp cao Trung – Việt lần này đã khiến các nhà quan sát các nước quan tâm cao độ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sau khi nhậm chức Tổng Bí thư hồi đầu năm nay. Thành quả đạt được qua chuyến thăm liên quan rất nhiều phương diện trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh.

…Một loạt nhận thức chung quan trọng đạt được giữa nhà lãnh đạo hai nước phù hợp với nhân tâm ở hai nước, thuận theo trào lưu thời đại, đã chỉ rõ phương hướng đúng đắn, mở rộng triển vọng tốt đẹp hơn cho quan hệ Trung – Việt.

Hợp tác hữu nghị là dòng chủ lưu trong quan hệ Trung – Việt, không nên để bất đồng và tranh chấp ảnh hưởng đến đại cục phát triển quan hệ song phương. Làm thế nào để có thể xử lý và giải quyết tốt vấn đề trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam, đó chắc chắn sẽ được nhân dân hai nước quan tâm. Điều phấn khởi là trong hội đàm cấp cao Trung – Việt, nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến thẳng thắn và chân thành về vấn đề trên biển, và đã đi đến nhận thức chung quan trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào duyệt đội danh dự quân đội Trung Quốc 

Một trong 6 văn kiện hợp tác đã ký kết giữa Trung Quốc và Việt Nam là “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa CHND Trung Hoa và CHXHCN Việt Nam”. Lãnh đạo hai nước đã đánh giá tích cực Thỏa thuận này, cho rằng Thỏa thuận có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với việc xử lý và giải quyết vấn đề trên biển.

Căn cứ theo các nội dung nhận thức chung về vấn đề trên biển đạt được giữa lãnh đạo hai nước, trên cơ sở thỏa thuận nguyên tắc cơ bản về giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ hai nước Trung – Việt năm 1993, hai bên đã đạt được 6 nguyên tắc cơ bản cần phải tuân thủ để giải quyết vấn đề trên biển, đặt cơ sở cho việc giải quyết ổn thỏa vấn đề trên biển.

Nếu lấy đại cục quan hệ làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết ổn thỏa vấn đề trên biển, sẽ khiến Nam Hải trở thành biển của hòa bình, hữu nghị và hợp tác, góp phần tích cực trong việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam, bảo vệ hòa bình phát triển ổn định ở khu vực.

Quá trình phát triển quan hệ Trung – Việt đã chứng minh rằng, kiên trì hiệp thương hữu nghị, tăng cường đoàn kết; nhìn vào đại cục, hướng tới lâu dài; kiên trì bình đẳng cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, đảm bảo cho quan hệ Trung – Việt phát triển lành mạnh, đó là con đường tất yếu để hai dân tộc Trung Quốc – Việt Nam phát triển hòa bình, phồn vinh giàu mạnh và thịnh trị lâu bền…


(1)

Theo Thông tấn xã Việt Nam.

(2)

Nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Tân Hoa xã, nguyên Trưởng phân xã Tân Hoa xã tại Hà Nội, đăng trên tuần san Liêu Vọng số 42.

Lăng Đức Quyền (2)