Danh ngôn

Tiếng cười vui vẻ là ánh sáng mặt trời trong gia đình.

Charly

Trái tim không thể chinh phục bằng vũ lực, mà chinh phục bởi tình yêu thương và lòng khoan dung.

Spinoza

Người bình thường dùng lời nói để giao tiếp, người thông minh dùng nó để che giấu suy nghĩ.

Johanson

Cách để trở thành một người vô vị là cái gì cũng nói.

Voltaire

Thiên chức của con người là dũng cảm tìm tòi chân lý.

Copernicus

Có hai loại người uổng công phí sức: một loại có được tài sản không chịu hưởng dụng, một loại có được học vấn nhưng không chịu thực hành.

Sadi

Bố thí cho người nghèo là cho thượng đế vay.

Solomon

Tiết kiệm và lao động là người thầy chân thực nhất của nhân loại.

Rousseau

Người không biết khoan dung người khác, là người không được người khác khoan dung.

Sergeyevich

Bảo Lâm (st)