Dịch và nghiên cứu Kim Vân Kiều lục

- Cuốn sách gồm 2 phần: - Phần I: dịch tiểu thuyết Hán văn Kim Vân Kiều lục của tác giả Việt Nam khuyết danh cùng truyện dân gian Kim Trọng và A Kiều lưu truyền trong dân tộc Kinh ở Quảng Tây. - Phần II là nghiên cứu Kim Vân Kiều lục. Phần Phụ lục gồm các cảm nhận, nghiên cứu về Truyện Kiều của tác giả và các học giả Trung Quốc.

- Sách là một công trình tâm huyết của PGS Phạm Tú Châu – một dịch giả nổi tiếng của Việt Nam.

- Sách dày 283 tr., khổ 14.5x20.5, bìa mềm,giá: 45.000đ


pic