François Maspero đã ra đi

François Maspero sinh ngày 19-1-1932 tại Paris, đã vĩnh viễn ra đi ngày 11-4-2015 vừa qua tại thủ đô nước Pháp, hưởng thọ 83 tuổi. Năm 23 tuổi, ông mở hiệu sách La Joie de Lire. Bốn năm sau, ông thành lập nhà xuất bản mang tên ông. Ông còn sáng lập tạp chí L’Alternative (1978). Ông cũng là nhà văn, dịch giả (từ tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha), được trao giải thưởng Édouard Glissant (2006) cho toàn bộ các tác phẩm của ông.

Độc giả Việt Nam cảm ơn François Maspero vì ông đã xuất bản bản dịch tiếng Pháp các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh - Tuyển tập), Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân; Kể chuyện kháng chiến Việt Nam) và các sách về Việt Nam, như Le Viêtnam (Jean Chesneaux), Révolutionnaires vietnamiens et pouvoir colonial en Indochine (Daniel Hémery), Le Sud Vietnam depuis Dien Bien Phu (Nguyễn Kiên)...

Xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ ông.

P.V.H