García Márquez từ trần

Đại văn hào Gabriel José García Márquez sinh ngày 6-3-1927 tại thị trấn Aracataca bên bờ biển Caribê, miền Bắc Colombia và là anh cả trong một gia đình trung lưu có 11 người con. Ông được xem là một tác giả tiêu biểu nhất của văn học Mỹ Latinh, một nhà báo và một nhà hoạt động chính trị theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Bạn đọc Việt Nam biết nhiều đến ông qua các tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, Tình yêu thời thổ tả, Mùa thu của vị trưởng lão, Tướng quân giữa mê hồn trận, Ký sự về một cái chết được báo trước… Ông là bạn thân của Chủ tịch Fidel Castro (Cuba), có lần Fidel đã thốt lên: “Kiếp sau tôi sẽ làm nhà văn!”.

García Márquez được trao Giải Nobel Văn học năm 1982.

Ông qua đời vào ngày 17-4-2014 tại Mexico, thọ 87 tuổi.

B.Đ