Giá trị…

Hôm nay là món quà của trời đất mà chúng ta có được
Đó là lý do chúng ta gọi nó là “hiện tại”

Để nhận thức được giá trị của một tháng
Hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi.
Để nhận thức được giá trị của một tuần
Hãy hỏi biên tập viên tuần báo.
Để nhận thức được giá trị của một giờ
Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.
Để nhận thức được giá trị của một phút
Hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.
Để nhận thức được giá trị của một giây
Hãy hỏi người vừa trải qua tai nạn trong gang tấc.
Để nhận thức được một sao
Hãy hỏi người vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic.

Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn có.
Hôm qua là lịch sử
Ngày mai là bí ẩn còn đó.
Hôm nay là món quà của trời đất mà chúng ta có được
Đó là lý do chúng ta gọi nó là “hiện tại”
Hãy trân quý và tỉnh thức trong mỗi phút giây của hiện tại.

MINH THƯ (st)