Giới thiệu sách

Đáp ứng nguyện vọng của đông đảo bạn đọc dành cho các ấn phẩm do Trung tâm Nghiên cứu Quốc học ấn hành, và để cho bạn đọc dễ theo dõi các ấn phẩm của chúng tôi, từ cuối tháng 8/2011, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học tiến hành giới thiệu với bạn đọc một số nội dung hay, đặc sắc và một số các chương, mục của các quyển sách đã được giới thiệu ở các mục Văn học, Lịch sử, Từ điển trong thanh Quốc học như: Đặc trưng tùy bút Nguyễn Tuân (TS Nguyễn Thị Hồng Hà), Văn chương lâm nguy (Tzvetan Todorov), Thời sự và suy ngẫm (GS-TS Mai Quốc Liên), Nguyễn Trường Tộ và vấn đề canh tân (Bùi Kha), Lịch sử tiền tệ Việt Nam (Nguyễn Anh Huy), Dictionarium Anamitico Latinum (Aj.L.Taberd) v.v...

Trung tâm mong nhận được sự quan tâm theo dõi và phản hồi của quý độc giả.