Giáo dục

Bài học từ lời cảm ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong di sản ngôn ngữ Hồ Chí Minh có một bài thơ chỉ với 4 dòng, nhưng từ đó chúng ta có thể rút ra những bài học quý về văn hóa và về ngôn ngữ.

Bác Hồ với phóng viên

PHAN QUANG(*)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong các bậc danh nhân kim cổ của nhân loại. Vị anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa được các sử gia Đông Tây thừa nhận là một trong số nhân vật kiệt xuất làm nên thế kỷ XX. Hội tụ ở Bác Hồ tinh anh dân tộc Việt Nam và tinh hoa nhân loại. Bất kỳ ai, ở phương trời nào đều có thể qua tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tìm được nhiều điều để học tập. Các nhà báo Việt Nam mong có dịp tiếp cận Người, hơn thế được phục vụ Người trong các chuyến đi công tác. Qua mỗi lần đi, thế nào cũng thu nhận được nhiều điều. Từ cách hành xử thường ngày đến từng câu nói tưởng ngẫu nhiên của Bác hầu như đều hàm chứa ý nghĩa nhân văn, do đó có sức truyền cảm.

Xin được kể lại dưới đây đôi điều mắt thấy tai nghe.

Bác Hồ kể chuyện Tây du ký

Năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn đánh lớn, đánh tập trung. Thấy cán bộ chưa nhận thức đầy đủ tình hình, nhiệm vụ. Bộ Chính trị quyết định triệu tập cán bộ, mở lớp học ngắn ngày. Nội dung lớp học là “Quán triệt tình hình, nhiệm vụ, chống tham ô lãng phí, quan liêu, quân phiệt”.

3 chung hay 100 riêng?

Hiện nay dư luận xã hội đang xôn xao về quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chấm dứt việc tuyển sinh theo “3 chung” mà cho phép các trường tự tổ chức tuyển sinh riêng từ năm 2016 trở đi, còn trong giai đoạn chuyển tiếp: năm 2014 và năm 2015 thì các trường hoặc dùng “3 chung” của Bộ hoặc tự tổ chức thi.

"Đạo Cụ Hồ"

Từ nghìn xưa, nhân loại có nhiều “đạo”. Một lần, trong một bài viết Nguyễn Ái Quốc nói: “Giá như bây giờ các ông Khổng Tử, Thích Ca, J. Giê-su, Tôn Dật Tiên… ngồi lại với nhau, hẳn các ông ấy sẽ thống nhất với nhau, vì các ông ấy đều có một mục đích là cứu nhân loại…”