GS - TS Mai Quốc Liên được trao giải thưởng Balaban năm 2013