Hố và Hổ

Trong cuộc đấu tranh chống Pháp, máy bay địch phần lớn là những máy bay động cơ quần đảo trên không, thả bom bắn súng đạn "đui-xết" hoặc nhảy dù. Lúc đó, để phòng tránh bom đạn, ta phát động một phong trào người người đào hầm, nhà nhà đào hầm, thế nên xuất hiện rất nhiều hố ven đường đi.

Trong cuộc đấu tranh chống Pháp, máy bay địch phần lớn là những máy bay động cơ quần đảo trên không, thả bom bắn súng đạn "đui-xết" hoặc nhảy dù. Lúc đó, để phòng tránh bom đạn, ta phát động một phong trào người người đào hầm, nhà nhà đào hầm, thế nên xuất hiện rất nhiều hố ven đường đi.

Dạo đó, đúng vào đêm 30 Tết, trời tối đen như mực, một đoàn cán bộ cộng tác qua rừng, người nọ nối người kia, bám nhau đi và luôn phải cảnh giác. Họ dặn nhau, nếu thấy hố hoặc sự cố gì thì người trước sẽ hô to để người sau biết mà tránh. Bất chợt, có anh cán bộ trong đoàn gặp một cái hố liền hô lên bằng giọng Nghệ An rõ to: - Hố! Những người đi sau không nghe rõ, nghĩ rằng có hổ, thế là hò nhau bỏ chạy tán loạn…

LÊ MẠNH TỐ