Hội thảo "Sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử"

Ngày 15/12/2012 tại Hà Nội, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội thảo “Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử”. 62 tham luận được gửi đến Hội thảo và hơn 20 tham luận đã được trình bày. Hội thảo, bằng rất nhiều cách tiếp cận của nhiều bộ môn (điện ảnh, văn học, hội họa…) đã đi đến những cách nhìn nhất trí về tầm quan trọng của đề tài lịch sử trong tình hình hiện nay, về chân lý lịch sử và hư cấu nghệ thuật, về những sáng tạo có tầm quan trọng quyết định của chủ thể sáng tạo.

Cũng trong dịp này, Hội đồng đã họp phiên toàn thể cuối năm, kiểm điểm những kết quả đã đạt được trong năm, đồng thời đề ra những nhiệm vụ mới của Hội đồng, trong đó có việc triển khai bốn đề tài nghiên cứu khoa học lớn trong Dự án khoa học cấp quốc gia đã được Bộ Khoa học phê duyệt về xây dựng nền lý luận phê bình văn học nghệ thuật Việt Nam, theo Nghị quyết 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lê Minh