HỒN VIỆT 77 - XUÂN GIÁP NGỌ

Tác giả: Nhiều tác giả 

Nhà xuất bản: Hồn Việt

Số trang: 100 màu

Kích thước: 20x28 

Hình thức bìa: Bìa mềm

Giá bìa: 30.000VNĐ 

Ngày phát hành: 02/01/2014