HỒN VIỆT 78

Tác giả: Nhiều tác giả 
Nhà xuất bản: Hồn Việt
Số trang: 66
Kích thước: 20x28 
Hình thức bìa: Bìa mềm
Giá bìa: 16.000VNĐ 
Ngày phát hành: 07/2/2014