HV100 - Kể chuyện rong về những ngày có giặc (trích trường ca)

... Cả dân tộc

theo Cha già kháng chiến

nào dao phay

gươm Nhật

gậy tầm vông

nào hỏa mai

súng kíp

mút - cơ - tông

áo trấn thủ

bên nâu sồng cuối huyện.

 

Trung - Nam - Bắc

chỉ một lời quyết chiến

súng gươm nghèo

nhưng giàu có huân chương

học đi đều

sau khi biết xung phong!

 

Đôi kẻ hào hoa

làm thơ nhớ Thăng Long

“Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm”(*)

đêm Tây Tiến

trời hoang đầy lau xám

sông Mã độc hành

cọp vàng quanh bản

hồn Sầm Nưa

thân còn ở Mai Châu

thì “áo bào thay chiếu” có sao đâu

rót thi vị

lên những mồ viễn xứ

thời chinh chiến

hồn ai không bỏ ngỏ

cho “mùa em”

thơm ngát giữa “đêm hơi”(**)

thà vô danh

thân vùi vội chân đồi

hơn an lạc

khi sơn hà nguy biến.

 

Cả dân tộc

theo Cha già kháng chiến

chín năm ròng

mới đến được Điện Biên

hè năm ấy

có một rừng cờ trắng

run rẩy hàng

khi cờ đỏ bay lên.

 

_____

(*) Chữ trong bài thơ Ngày về của Chính Hữu (thời chống Pháp)

(**) Đoạn này dùng nhiều chữ trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng (thời chống Pháp)

ĐỖ TRUNG LAI