HV100 - Lời chào năm mới, xuân mới

Năm mới - chúng ta nghe bước chân đi của thời gian gấp gáp đến dường nào! Bỏ lại đằng sau năm cũ, chúng ta đối diện với những hy vọng và thách thức lớn lao.

Ngay trước Tết là Đại hội Đảng lần thứ XII (từ ngày 20 đến 28-1-2016). Đây là một kỳ Đại hội được chuẩn bị cẩn trọng chưa từng thấy. Từ các Đại hội ở cơ sở đến các kỳ họp Trung ương, biết bao tâm huyết và trí tuệ đã dồn tụ lại. Và Đại hội sẽ là nơi kết tinh.

Các văn kiện của Đại hội thể hiện tầm nhìn, đối sách của Đảng trước các vấn đề lớn của đất nước. Trong tình hình chuyển biến phức tạp hiện nay, đó không phải là chuyện đơn giản. Giữa kiên trì bản chất, nguyên tắc Đảng và tiếp tục đổi mới toàn diện, đi kịp bước đi thời đại, là một sự phối hợp uyển chuyển, trí tuệ, khôn ngoan. Giữa xây và chống, đặc biệt là chống tham nhũng, mối tai họa mất - còn, cũng là một sự quyết liệt không thể lùi một bước. Điều cốt tử là phải khôi phục lại lòng tin của nhân dân. Đánh mất lòng tin ấy, sự nghiệp sẽ thất bại. Từ xa xưa, Khổng Tử đã nói: “Dân vô tín, bất lập” - (Dân không tin thì không đứng vững được). Lòng tin là hàng đầu, là tất cả. Bác Hồ đã lãnh đạo cách mạng, kháng chiến thắng lợi nhờ giữ được lòng tin tuyệt đối của nhân dân. Bao nhiêu tình thế thuận - nghịch, trong - ngoài, trên - dưới…, cả một sự nghiệp lớn lao đang bày ra trước mắt, đòi hỏi những con người. Nhân sự là vấn đề mà toàn Đảng toàn dân quan tâm, vì không có hùng tài đại lược, không có nhân sự xứng tầm đất nước - lịch sử, thì đất nước sẽ ra sao, sẽ về đâu?

Nhân dân trông đợi, tin tưởng và cả đòi hỏi nữa, mỗi đại biểu Đại hội bằng lá phiếu quan trọng của mình sẽ chọn ra những con người xứng đáng, những con người như phương hướng nhân sự Trung ương đã nhất trí chỉ rõ. Và một khi được tín nhiệm, nhân dân mong các đồng chí được ủy thác gánh vác trọng trách sẽ xứng đáng với nhân dân anh hùng - hy sinh, thông minh, sáng tạo, không màng danh lợi, không “chỉ vụ ích kỷ phì gia mà thiên hạ lớn lao chẳng hề đoái tiếc” (Nguyễn Trãi); vươn lên, vươn lên mãi, để lại tiếng thơm, lời ngợi ca… Rồi gấp rút đào tạo người kế nghiệp, không để có lúc cập rập, lúng túng, thiếu người!

Chúng ta hãy hy vọng!

Chúng ta mong rằng Tết Bính Thân đang tới cận kề sẽ là một Tết đáng ghi nhớ!

Hồn Việt tròn 100 số xin gởi lời chúc sức khỏe, hy vọng, niềm hứng khởi đến các cộng tác viên, các bạn đọc thân yêu của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tờ báo ngày càng hay hơn, cuốn hút hơn, có ích hơn.

HỒN VIỆT