HV100 - Thơ - Trở lại Mỹ Tho tìm nhẫn cưới

Xuồng đi giữa lối đôi bờ

Lá dừa nước vẫn bơ phờ đợi ai!

Cái thời sợi ngắn tóc mai

Chiến trường đôi ngả áo mài hoa sim

Cái Bè nước chảy liu riu

Tiếng bìm bịp gọi như dìu sóng đôi

Em về tước lá đội đầu

Tết đôi nhẫn cưới cô dâu một mình

Tìm anh trong sóng rập rình

Sông Tiền làm lễ chúng mình cưới nhau

Bao năm tóc đã trắng phau

Dòng sông muôn thuở trước sau ghi lòng

Có người con gái cưới chồng

Nhẫn đôi dừa nước gửi sông giữ giùm

Xa xa ai đứng trông dừa

Thương cây thương cả sông đầy người sang

Ta về tát lối sang ngang

Tìm đôi nhẫn cưới những ngày xa xưa

Đường vào lối bỗng trở mưa

Nép mình dưới bóng dừa xưa đợi mình!

TRẦN THỊ THẮNG