HV103 - Nói thêm về bài thơ “Đi thuyền trên sông Đáy”

Trong một số Hồn Việt trước đây (số 73, tháng 9-2013, tr.44), chúng tôi có đăng ý kiến của nhà thơ Khương Hữu Dụng (đã quá cố) nói bài thơ Đi thuyền trên sông Đáy không phải của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng có lời bình luận bài thơ, tán thành ý kiến đó. Nhưng trong lời của nhà thơ Khương Hữu Dụng, có một câu nói rằng: bài thơ Đi thuyền trên sông Đáy được chép trong cuốn sổ tay của một cán bộ của đồng chí Trường Chinh và được đồng chí đưa vào tập thơ…


Mới đây, PGS-TS Đặng Việt Bích, con trai của đồng chí Trường Chinh có tặng chúng tôi tập Thơ HCh tịch (NXB Văn Học in lần thứ nhất 101.200 cuốn, năm 1967). Theo lời kể của PGS-TS Bích thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ủy thác cho đồng chí Trường Chinh in cuốn thơ đó cho Bác. Đồng chí Trường Chinh đã vui vẻ nhận lời và hoàn thành mỹ mãn công việc đó. Thế nhưng trong cuốn thơ đó không hề có bài Đi thuyn trên sông Đáy.

1. Như thế chứng tỏ đồng chí Trường Chinh không phải người đưa Đi thuyn trên sông Đáy vào thơ Bác.

2. Vậy thì ai đưa vào sau đó? Có thể là sau khi Bác mất. Điều này cần xác minh thêm. Trong cuốn sách mà chúng tôi có, Thơ HCh tịch in ở TP. Hồ Chí Minh sau giải phóng, in lại của một nhà xuất bản miền Bắc, có bài này.

Vậy xin cung cấp thêm các thông tin trên để làm sáng tỏ thêm một vấn đề văn bản học - vấn đề tác quyền quanh bài thơ Đi thuyn trên sông Đáy. (Bao nhiêu năm nay, bài này được học, được ra đề bình luận trong các kỳ thi Văn phổ thông, nên việc xác quyết tác giả của nó rất quan trọng).