HV108 - Bút tích nhà thơ Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Công Trứ 阮公著 (1778-1858), tự Tồn Chất 存質, hiệu Ngộ Trai 悟齋, biệt hiệu Hy Văn 熙文, sinh tại làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; làm quan đến chức Phủ doãn tỉnh Thừa Thiên, có nhiều đóng góp về quân sự, kinh tế dưới triều Nguyễn. Thơ văn của ông đến nay chỉ còn khoảng 150 bài, nhiều nhất là ca trù và thơ Nôm.

Các bút tích của ông:

Bên phải (I): Bút tích năm 1825: “Nhi kim thí hữu Dinh điền sứ, phụng chỉ khai sơn hải chi nhàn điền”.

Bên trái (II): Bút tích năm 1852: “Ký ly hữu ngược, tử chứng câu hiện, tử thương hà tích duy tử bất phân minh, dương tộc quá cổ tự tung, phương năng minh mục, hà lạc như hà, tự hữu sử quan, ký chi”.