HV111 - Ảnh BÁC HỒ đọc Tuyên ngôn Độc lập

HỎI: Trong Hồn Việt số 107 (tháng 9-2016), trang 7 có đăng bức ảnh số 3 với chú thích “Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945”. Nhưng có những tài liệu khác lại đăng ảnh số 1 hoặc ảnh số 2, số 4 với cùng nội dung. Vậy ảnh nào mới là ảnh chính xác?

Lê Khả Lân (Tây Lộc, Huế)

 

ĐÁP:

Lâu nay, ảnh số 2 thường được xem là ảnh chính thức, được in thành tem thư hay trên áp phích. Ngoài ra, các ảnh số 3 và số 4 cũng được dùng trong sách báo hay trong phim tư liệu.

Tuy nhiên, cả ba ảnh số 2, số 3 và số 4 đều không phải là ảnh Bác Hồ trong lễ Độc lập 2-9-1945 tại Hà Nội.