HV112 - Chia buồn

Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Dương sinh năm 1930 tại Huế, từng là thành viên Hội đồng Khoa học Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, đã từ trần ngày 16-2-2017 tại nhà riêng ở TP.Hồ Chí Minh, thọ 87 tuổi.

Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và Tạp chí Hồn Việt xin chân thành chia buồn cùng gia đình.

Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và Tạp chí Hồn Việt