HV113 - Về Lê Duẩn* - Nhân 110 năm ngày sinh (7-4-2017)

Là Ủy viên thường vụ Trung ương Đảng từ 1939, ở tù Côn Đảo về, Lê Duẩn lãnh đạo kháng chiến ở Nam Bộ, một vùng đất nhiều đặc thù, Lê Duẩn đã tỏ ra rất linh hoạt, sáng tạo trong đường lối, vì thế được gọi là “ngọn đèn 200 nến”. Được Bác Hồ và Trung ương gọi ra Bắc đứng đầu Đảng năm 1957, Lê Duẩn với bầu máu nóng, với quyết tâm giải phóng miền Nam và với một đường lối tối ưu, được sự đồng tình và dẫn dắt của Bác Hồ, Lê Duẩn đã tỏ ra là một thiên tài toàn diện của cách mạng. Từ đánh giá một cách biện chứng lực lượng so sánh, từ đoàn kết Trung ương Đảng trên cơ sở đường lối đúng đắn, từ chỉ đạo chiến lược chiến tranh ở hai miền Nam - Bắc, từ đoàn kết, tranh thủ quốc tế - trong phe xã hội chủ nghĩa đang có sự mất đoàn kết và nhiều chia rẽ, toan tính…- và cả nhân loại, trong đó có phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ…, Lê Duẩn là nhà đại chiến lược, tổng công trình sư của cuộc kháng chiến ấy, thực hiện được nguyện vọng thống nhất đất nước của Bác Hồ và của toàn dân tộc.

Lịch sử Việt Nam cho thấy, sau Bác Hồ, Lê Duẩn là người có công đầu với lịch sử dân tộc. Ở thời đại lớn lao và vẻ vang nhất của lịch sử, thời đại Hồ Chí Minh, khi dân tộc chiến đấu chống các kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới, Lê Duẩn và cả Bộ Chính trị, Trung ương thời ông, đã có những đóng góp ngang tầm thời đại.

Sự nghiệp của Lê Duẩn cần nhiều công trình, cần nhiều bộ óc sáng suốt và công tâm, làm bất tử.

Song, diễn biến của lịch sử là rất phức tạp và không thuận chiều. Mô hình XHCN Liên Xô, Đông Âu tan vỡ, Việt Nam bị các thế lực thù địch tấn công, bao vây; khủng hoảng của mô hình kinh tế, khủng hoảng của niềm tin, lòng dân… đã làm nhiều người muốn bẻ cong sự thật lịch sử với cảm tính, mong muốn theo lợi ích riêng, đã khoét sâu vào những nhược điểm của Lê Duẩn và thời Lê Duẩn để hòng “hạ bệ thần tượng”.

Đổi mới, không có nghĩa là lật đổ, mà là hành động theo quy luật lịch sử, khách quan, đúng sự thật. Lê Duẩn đúng là một người hiến trọn đời mình cho sự nghiệp dân tộc, không hề đoái tiếc cá nhân mình, không muốn ai “chụp ảnh”, tô vẽ mình, viết về mình, giấu mình lặng lẽ trong tổ chức, công tác… nên dễ bị thiệt thòi.

Nhân dịp 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Duẩn (7-4-1907 – 7-4-2017), Hồn Việt xin trích đăng sau đây một số ý kiến về Lê Duẩn.

 

* Đồng chí Lê Duẩn là Bí thư Thứ nhất Trung ương Đảng Lao động Việt Nam từ 1960 đến 1976

HỒN VIỆT