HV114 - Những đệ nhất phu nhân của nước Mỹ từ thời Washington

Với sự công bố bức ảnh chân dung của đương kim đệ nhất phu nhân Melania Trump, Nhà Trắng cũng nhân dịp này giới thiệu với toàn thế giới chân dung của những vị đệ nhất phu nhân Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ qua tất cả những giai đoạn tổng thống kể từ Washington, vì công việc này kể từ đó đã trở thành một thông lệ bắt buộc và chính thức.

Hậu thế ít khi được biết đến chân dung của những vị phu nhân các tổng thống Mỹ qua các giai đoạn thời gian, những người phụ nữ ít nhiều đã có ảnh hưởng nhất định lên công việc “trị nước, bình thiên hạ” của chồng mình. Thế nên, sự việc khám phá những bức chân dung ấy mang lại thêm được một hiểu biết về nước Mỹ. Được nêu danh đầu tiên là bà Martha Washington (1789-1797), trên cương vị phu nhân của Tổng thống Washington, mà người đương thời quen gọi kính trọng bà là “Lady Washington”, đến Melania Trump, phu nhân của tổng thống thứ 45 của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ, là có tổng cộng 47 vị phu nhân. Danh xưng “First Lady” tục truyền có từ thời bà Dolley Madison (vợ Tổng thống James Madison, nhiệm kỳ 1809-1817) do Tổng thống Zachary Taylor sử dụng trong tang lễ của bà. Tuy nhiên, danh xưng “Đệ nhị phu nhân” dành cho vợ của phó tổng thống rất hiếm khi được sử dụng.