HV126 - Bút tích nhà thơ Tế Hanh

Tế Hanh (1921-2009): Nhà thơ nổi tiếng từ phong trào Thơ mới (1932-1945), là một trong những cột trụ của thơ kháng chiến - cách mạnh - thống nhất đất nước. Thơ ông ngọt ngào, lắng sâu, chân thành và đôi khi xuất thần. Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên. (H.V) 

TRẦN THANH PHƯƠNG sưu tầm