HV130 - Chúc mừng

Nhân dịp nhà báo Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng giám đốc Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, thượng thọ 90 tuổi, tạp chí Hồn Việt kính gửi lời chúc mừng nhiệt liệt.

Hơn 70 năm qua, nhà báo Phan Quang đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp báo chí cách mạng, đã xuất bản nhiều tác phẩm báo chí - tư liệu - khảo cứu giá trị. Ông đã cộng tác nhiều năm với Hồn Việt.

Ban biên tập tạp chí Hồn Việt