HV131 - Thành phố mang tên Bác

Một sinh viên hỏi chúng tôi: Sau ngày đất nước hòa bình và thống nhất, Sài Gòn mới mang tên Bác Hồ. Tại sao hơn 20 năm trước đó, nhà thơ Tố Hữu đã gọi Sài Gòn là “thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng”? Phải chăng nhà thơ này là người khai sinh ra địa danh thành phố Hồ Chí Minh?

Đây là một thắc mắc khá thú vị và hai căn cứ mà bạn ấy đưa ra đều chính xác. Tuy nhiên có một sự kiện diễn ra vào ngày 25-8-1946 nhưng ít người biết. Do đó, để trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin ngược dòng thời gian về bảy thập niên trước.