HV132 - KỶ NIỆM 100 NĂM NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG (1918-2018) - Chùm thơ tặng tác giả các vở diễn sân khấu phía Nam

CÂU THƠ YÊN NGỰA - Hoàng Yến

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư”

Câu thơ vang động đến nghìn thu

Một đời lão tướng trên yên ngựa

Vung kiếm đề thơ đuổi giặc thù

 

MUÔN DẶM VÌ CHỒNG - Ngọc Linh

Vì chồng muôn dặm quyết xông pha

Trăm núi ngàn sông thảy vượt qua

Tiếng trống kêu oan rung phủ chúa

Trời Nam liệt phụ rạng danh bà!

 

TRÁI TIM VÀ ĐÔI MẮT - Cao Đức Trường

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Câu thơ rực lửa hồn thơ lớn

Đôi mắt mù đau vụt sáng lòa!

 

DẠ CỔ HOÀI LANG - Thanh Hoàng

“Từ là từ phu tướng…”

Câu ca buồn bản Dạ cổ hoài lang

Nát nửa hồn quê nơi xứ lạ

Hận đời lầm chọn kiếp ly hương.

 

ÔNG HOÀNG BÁN THAN - Huy Trường

“Một gánh kiền khôn quảy xuống ngàn

Anh hùng lỡ vận đành bán than”

Vua thương trao lại binh thuyền cũ

Giặc Thát kinh hồn Nhân Huệ Vương!

DƯƠNG LINH