HV132 - Thời sự và suy ngẫm - Khát vọng của Tổ quốc - khát vọng của văn hóa văn nghệ

Đường lớn đã mở. Đi tới tương lai.

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay…

(Hát về cây lúa hôm nay - Hoàng Vân)

Nghe xong bài của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc trước Quốc hội, tôi bỗng nhớ đến câu hát quen thuộc ấy của nhạc sĩ Hoàng Vân viết thời chống Mỹ. Đó là bài hát nói về cây lúa hôm nay, nói về cày cấy trên những cánh đồng miền Bắc để cùng tiền tuyến chống Mỹ. Hôm nay đất nước đã thống nhất vẹn toàn và dẫu còn nhiều khó khăn, cản trở, chúng ta đang đi lên mạnh mẽ. Như lời Thủ tướng đã nói, phát triển trong vòng 30 năm nữa, sức nước ta sẽ tăng 17 lần, thu nhập bình quân đầu người khoảng 18.000 USD, tức là đứng vào hàng các nước phát triển từ “cả đất nước đói nghèo trong rơm rạ” (thơ Chế Lan Viên); vượt qua muôn trùng gian khó, thách thức, chúng ta đang tiến lên đi tới tiền đồ tươi sáng. Rồi đây trên bao lơn Thái Bình Dương sẽ xuất hiện một nước Việt Nam hùng vĩ, giàu mạnh, văn minh, dân chủ như Bác Hồ và bao thế hệ người Việt Nam ao ước. Đó là lời hẹn ước của chúng ta cùng nửa đầu thế kỷ 21, cùng nhân dân anh hùng, thương khó với chúng ta.

Bản báo cáo đã vạch rõ đường đi nước bước của dân tộc chúng ta đến đài vinh quang. Đây không phải là một viễn cảnh phù du, mà đây lànhững tính toán khoa học của một tư duy hiện đại, đổi mới, quyết liệt, sáng tạo và như từ ngữ màThủ tướng thường dùng: “một khát vọng lớn lao, cao đẹp” - một từ mà nhà chí sĩ vĩ đại Nguyễn An Ninh gọi là “cao vọng”. Cao vọng đó, khát vọng đó dựa trên lòng yêu nước nồng nàn, sự tính toán những nhân tố của dân tộc và thời đại. Thực tiễn mấy năm vừa rồi đã cho chúng ta thấy rõ, với một khát vọng lớn và một ý chí hành động hết mình, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Cả thế giới, từ những định chế tài chính lớn đến những cơ quan, những nhànghiên cứu kinh tế - xã hội đều ghi nhận điều đó. Sự tăng tốc của Việt Nam đứng vào hàng đầu của các nước châu Á. Dĩ nhiên với một xuất phát còn thấp, chúng ta biết rằng, thành tựu chừng ấy là hoàn toàn chưa đủ.

Nhưng muốn đi lên vững chắc hơn nữa, cao hơn nữa thì chúng ta phải làm thế nào? Bản báo cáo cũng đã chỉ ra những phương châm, phương lược cho sự phát triển. Đó trước hết là sự đồng lòng ra sức của cả nước từ trên xuống dưới, của toàn dân tộc. Đó là sự “khoan thư sức dân”, chăm lo đời sống cho nhân dân và tất nhiên phải bài trừ triệt để tệ nạn tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, xa dân. Đó là sự phát triển của chất lượng con người, chất lượng nhân lực từ giáo dục và đào tạo. Đó là một nền khoa học ngang tầm với những nhiệm vụ mà kinh tế xã hội đặt ra. Đó cũng là sức mạnh của tư tưởng, của lý tưởng mà chúng ta kế thừa và nhuần nhuyễn từ cuộc chiến đấu hàng trăm năm, từ sự nghiền ngẫm về những cái tốt đẹp, về con người xã hội chủ nghĩa. Tất cả những nhân tố đó đều quy về sự lãnh đạo kiên cường, nhất quán, thông minh của các cấp lãnh đạo Đảng. Chỉnh đốn Đảng như đòi hỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc là một yêu cầu bức thiết.

Những người trí thức, văn nghệ sĩ của chúng ta, những thanh niên ưu tú của chúng ta luôn nuôi trong mình một khát vọng lớn lao và cao đẹp về Tổ quốc sẽ thấy ở đây một cơ hội để mình cống hiến tâm huyết, trí tuệ cho Tổ quốc thân yêu của chúng ta, cho một ngày mai ước hẹn. Đặc biệt, văn nghệ, văn hóa sẽ không thể phát triển và không có những tác phẩm lớn nếu không có khát vọng. Chúng tôi nghĩ chính đó là điều hụt hẫng của văn nghệ ngày nay. Từ trong gian khổ của việc trồng lúa hôm qua mà nhạc sĩ Hoàng Vân nói đường lớn đã mở. Vậy thì hôm nay, trong hòa bình và phát triển, chúng ta mong rằng sẽ nở rộ một mùa bội thu về những tác phẩm phản ánh khát vọng về sự hùng mạnh của Tổ quốc.

 

HỒN VIỆT