HV136 - Vĩnh biệt tướng Đồng Sỹ Nguyên

Tướng Đồng Sỹ Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng… - những chức trách cao, trọng yếu, nhưng người ta vẫn nhớ nhiều đến ông với tư cách vị tướng Tư lệnh đường Trường Sơn, con đường chi viện của miền Bắc cho miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Đó là con đường huyền thoại và tướng Đồng Sĩ Nguyên là huyền thoại của huyền thoại ấy.

Là một người con của mảnh đất lịch sử Quảng Bình, ông sớm tham gia hoạt động cách mạng (trước 1945) và trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ ông lần lượt trưởng thành, đảm nhiệm những trọng trách trong chiến đấu.

Ông là người kiên cường, trung thực, chỉ huy, sống cùng các chiến sĩ trong suốt cuộc chiến đấu lâu dài và để lại trong lòng nhân dân ta, nhân dân thế giới những ấn tượng sâu sắc.

Ông vừa mất đi, ở tuổi 96 (ngày 4-4- 2019). Ông là một tên tuổi tiêu biểu cho cuộc chiến đấu chống Mỹ vô cùng ác liệt, gian khổ của nhân dân ta. Bởi vì, nói tới chiến đấu chống Mỹ là nói tới đường Trường Sơn huyền thoại, nơi ấy có lúc quân số ta lên đến 12 vạn và Mỹ không tiếc hỏa lực, phi pháo ném xuống để đánh chặn con đường chiến lược ấy.

Vĩnh biệt tướng Đồng Sỹ Nguyên, chúng ta mãi mãi nhớ tiếc ông.

 

H.V.