HV150 - Điểm ưu tiên - lợi bất cập hại

Người đã thành lập được bộ tham mưu vĩ đại cho Tổ quốc để đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, làm nức lòng nhân loại. Xem thế đủ thấy sự học đến nơi đến chốn để thành tài nó ích lợi và quan trọng đến nhường nào, nó là nền móng bền vững để dân tộc vươn lên băng qua mọi thử thách.

Điểm ưu tiên trong chính sách nhất định đã và sẽ tác dụng xấu đến cá nhân được nhận điểm ưu tiên và tác dụng xấu đến xã hội, bởi:

1. Điểm ưu tiên sẽ thúc đẩy thêm tính lười nhác cho mỗi cá nhân. Họ sẽ càng dựa dẫm vào cái bóng của cha ông để hưởng thụ và như vậy sẽ triệt tiêu ý chí phấn đấu của người tài giỏi và kẻ dốt nát, và như thế Nhà nước cũng chỉ tuyển được vào bộ máy công quyền những con mọt chuyên đục khoét ngân quỹ quốc gia - mồ hôi, nước mắt và máu xương của nhân dân, hoặc chí ít thì điểm ưu tiên chỉ tuyển được kẻ “sớm cắp ô đi, tối cắp về”! Ấy là chưa nói đến kẻ được điểm ưu tiên sẽ biến chính sách thành tà sách để tàn phá đất nước nhằm “đục nước béo cò”.

2. Điểm ưu tiên sẽ khiến thui chột các tài năng vì không được trọng dụng, hoặc có được dùng thì phải dưới quyền kẻ vô học và bất tài. Việt Nam ta có câu tục ngữ “Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại”. Vậy thì phải làm đầy tớ cả thằng ngu thì ai chịu nổi! Và đây cũng chính là bất công trong xã hội thì an ninh và an toàn của cộng đồng sẽ đi đến đâu? Cho nên, cũng không thấy lạ là nay các sĩ tử du học nước ngoài thành đạt, ít người muốn hồi hương và người trong nước có chuyên môn cao, tay nghề vững bị các doanh nghiệp nước ngoài thu hút. Hiện tượng này trái ngược hoàn toàn với trào lưu trí thức Việt kiều và người tài giỏi trong nước đứng vào đội ngũ cùng đồng cam cộng khổ để chống giặc.


Không nên dễ dãi trong đầu vào theo kiểu ban phát điểm         Ảnh minh họa

Dựa vào cái bóng của người thân thì dù có vị bác sĩ tài giỏi như thánh cũng không thể nhét được kiến thức và cả danh dự vào đầu kẻ dốt nát và lười nhác để nó thành tài. Cho nên rất mong Nhà nước ta cần kíp loại ngay chính sách điểm ưu tiên trong thi cử và tuyển dụng để triệt tiêu nạn “chạy”, từ đó sẽ mất “xin, cho” của kẻ lộng quyền. Làm được điều này, chắc chắn nạn tham nhũng bị thu hẹp, xã hội bình yên, đất nước phát triển.♦

(Tháng 6-2020) NGUYỄN HOÀI VŨ (xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội)