HV152 - Khúc tự tình phường vải

   Khúc tự tình phường vải

                                            ♦ ĐỨC BAN

                               Trong đêm, trăng rơi trên lá cây

                               Tiếng xe sợi dỗi hờn quay.

                               Tiếng ai cười rơi đâu đây

                               Long lanh, long lanh từng giọt

 

                               Trong đêm, trăng rơi trên lá cây

                               Tiếng ai ngân hết vắn sang dài:

                               Nguyệt dạ canh trường... ơ... người ơi... ở lại

                               Còn thương trong dạ, còn nhớ trong tim...

 

                               Đêm lặng im trôi, hun hút bóng Người

                               Trăng vàng rơi rưng rưng Ngàn Hống

                               Những cuộc bể dâu theo Người muôn dặm

                               Tiên Điền, Quảng Bình, Quỳnh Côi, Thăng Long…(*)

 

                               Đêm đêm sương rơi vào ngàn năm

                               Nguyệt dạ canh trường... tái tê thăm thẳm...

                               Người ngậm bút nhìn trăng miền cô quạnh

                               Đêm Trường Lưu nghiêng giọt sầu.


                               (*) Những nơi Nguyễn Du từng ở

ĐỨC BAN