HV155 - Lời chúc mừng Năm mới

Hồn Việt xin gởi đến các cộng tác viên quý mến, các bạn đọc yêu quý gần xa, lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp Năm mới 2021 - Tân Sửu.

Năm qua thật là một năm thắng lợi vẻ vang, “một năm đặc biệt” của Việt Nam. Thắng lợi toàn diện, từ kinh tế đến ngoại giao..., mở ra những triển vọng to lớn cho Tổ quốc. Trên đà thắng lợi đó, được Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII cổ vũ, chỉ đạo, toàn Việt Nam ta quyết vượt qua mọi khó khăn, lực cản đi đến những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Vấn đề cốt tử là con người, là tư tưởng, tình cảm của mỗi người chúng ta. Làm sao rũ sạch những cặn bã, những toan tính cá nhân chủ nghĩa để vun xới cho cái mới đích thực, tốt tươi, xây dựng nên một nước Việt Nam “cường quốc hạng trung” nhưng thái bình, nhân văn loại nhất!

Chúng ta không quên rằng, có được cơ đồ ngày nay, hàng triệu triệu người đã hy sinh, ngã xuống. Chúng ta không quên máu ấy bao giờ! Tuy chúng ta đi vào “kinh tế thị trường” nhưng tâm hồn, tư tưởng chúng ta cao cả, không tính toán thiệt hơn theo lối chợ búa, để thu lợi nhuận.

“Ấy là khi ta nhảy vào đồn mà không sợ lửa,

Ăn một miếng khoai bùi ta cảm thấy là ngon

Khi riêng tư ta thấy mình xấu hổ

Khi nhìn đời mỗi lá mỗi xanh non”

(Chế Lan Viên)

Chúng ta quyết kế thừa và phát huy những tinh hoa, giá trị ấy của Kháng chiến và Cách mạng.

Hơn thế, chúng ta còn có cả gia tài vĩ đại của ông cha chúng ta từ Hùng Vương dựng nước, từ Đinh, Lê, Lý, Trần… một gia tài khó có dân tộc nào sánh được về khí phách anh hùng, về văn hóa…

Chúng ta hứa trước anh linh cha ông rằng chúng ta sẽ xứng đáng.

HỒN VIỆT