HV155 - Thư giãn

Đừng lo

Hai con trâu nói chuyện với nhau:

- Năm kia con trâu sắt về làng, đã làm chúng mình ít việc, thu nhập giảm đi đáng kể. Năm nay lại dự án khu chung cư lấy đất, chúng mình sắp chết đói đến nơi rồi!

- Đừng lo, toàn là dự án treo thôi. Cỏ mọc càng nhiều tha hồ mà ăn!

Đừng cày lên…

Một ngày cuối năm. Trong lúc bàn giao, Chuột Canh Tý bảo Trâu Tân Sửu:

- Vụ tham ô ngàn tỉ, tôi đã xử… cho hưởng án treo. Ông đừng có cày lên mà khốn cả nút đấy! - ???

Sợ để lâu

Đầu năm Tân Sửu, một công dân đến UBND xã hỏi cán bộ Tư pháp:

- Đơn của tôi gửi từ năm ngoái, qua gần một năm rồi, sao đến nay vẫn chưa giải quyết?

- Thì ông cũng phải để chúng tôi giải quyết dần dần chứ?

- Nhưng tôi sợ…

- Ông sợ gì?

- Tôi sợ “để lâu cứt trâu hóa bùn”!

Khỏe nhờ…

Đầu năm Tân Sửu. Hổ thấy trâu đang cày liền hỏi:

- Trâu này, mày ăn gì mà cày khoẻ thế?

- Tôi làm khỏe nhờ mỗi ngày ăn một lạng “cao hổ cốt” đấy!

- !!!

 

NGHI HUYỀN