HV155 - Vọng cổ

Mê Kông xòe chín nhánh mùi mẫn

xuồng ba lá trên dòng cải lương

bác Sáu Lầu vuốt dây tơ

làm dây câu

câu vọng cổ

 

kinh kinh rạch hết hồn

tiếng đàn kìm

luyến nước lớn

láy nước ròng

ai canh tàn đói lòng

ăn gió chướng

ngồi ca

 

có người đàn bà mê anh kép Út…

hóa thành chim bìm bịp

đêm đêm

ứa một câu Văn Thiên Tường

rồi chết

 

thằng Sáu Vàm Láng Le

tương tư đào Nhứt

biến thành người khác

nó qua Bắc Vàm Cống gặp

má ruột má con hổng nhận ra nhau

múc nước sông nhậu trái bình bát

sáu câu nức nở điên khùng

 

nhậu đi sông ơi

tối nay gánh hát về ấp

cánh cò bay lạc tiếng thổ tiếng kim

gió sên phách kéo màn sông Hậu

vút câu thứ năm đã nghẹn dòng kinh

búng khẽ ghi ta câu sáu lên

giàn giụa sông Tiền

 

anh chê em cải lương

gánh hát đi

sáng ra bờ tre hoe nước mắt

vọng cổ ơi

mặc kệ chồng em rất cải lương

khi yêu

ai chẳng xuống xề

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH