HV158 - Thơ sự đời

Khi nghệ sĩ

    “quảng cáo” ...

HỒNG HẠNH HUY

Được xã hội vinh danh

Là “người của công chúng”!

Luôn cống hiến tài năng

Làm đẹp đời, cuộc sống…

Biết bao người hâm mộ

Nghệ sĩ nói là tin!

Bởi vì người lao động

Sống chân chất, nghĩa tình!

Khi nghệ sĩ “quảng cáo”

Thuốc này “nhất trên đời”…

Trị bệnh này bệnh nọ

Rồi “khỏi ngay”, tươi cười…

Nói “một tấc đến giời”

Toàn những “lời có cánh”!

Làm như thể thuốc tiên

Uống vô là “khỏe mạnh”!

Nhưng “tiền mất tật mang”

Tin theo lời quảng cáo!

Hậu quả thấy nhãn tiền

Vì nghe lời nói láo!

Cần phải có quy định

Quảng cáo lĩnh vực nào!

Xin đừng quảng cáo thuốc

Uống vô rồi thêm đau!

Vì sao

không giảm

                                            ♦ PHAN ĐINH

Cơ quan ông tự tay sắp đặt:

Phòng A đủ người, nhà đỡ chật,

Chỉ một anh trưởng đã đủ làm.

Bỗng thêm anh phó - ông dìu dắt.

Thế là nhân viên khuyết một suất,

Cháu ông có đứa trượt đại học,

Được làm nhân viên thì rất may,

Ông bảo nhỏ cho trưởng phòng tuyển dụng.

Phòng A thêm phó đã xuôi lọt,

Phòng B liền xin ông cất nhắc,

Phó lên lập tức đưa phong bao

Cho trưởng phòng và cho thủ trưởng.

Phòng C thấy các phòng làm được

Sinh ra suy tị rồi bắt chước

Thủ trưởng êm gọn nhận phong bao,

Nói giảm biên mà biên đâu giảm!

                                                                                     Tháng 5-2021

HỒNG HẠNH HUY - PHAN ĐINH