HV160 - Thơ Nguyễn Xuân Thâm

Những người Gò Dúi

♦ NGUYỄN XUÂN THÂM

Những người Gò Dúi

Họ tự do đón mặt trời lên trước mọi người

Đón cơn bão biển Đông bẻ cột buồm cái

Tự do vượt Hòn Hèo

Tàn đêm chong đèn câu mực

Câu cá ngừ đại dương

Tự do đốt lửa nấu dầu dừa

Tự do tát đìa bắt con tôm bạc đất

Rủ nhau xay bột đổ bánh xèo

Tự do nghèo

Tự do treo lưới

 

Tôi lớn lên

Nhờ con cá con mắm Gò Dúi

Làm thơ cho tự do

Cho những số phận gió thổi

Cho mùi bánh xèo buổi sớm quán nghèo khô.


 Hòn Hèo

NGUYỄN XUÂN THÂM