HV161 - Bà Huyện Thanh Quan*


Tranh minh họa

Tài nữ mà không được nhắc tên

Mảnh tình non nước nhớ hay quên?

Suốt đời nấp bóng sau ông huyện

Thu thảo bâng khuâng hồn thi nhân!...

~

Ngoài kia biển vẫn xanh ngọc bích

Trên núi tiều phu còn mấy nhà?

Đèo Ngang muôn thuở thương Bà Huyện

Cuốc cuốc năm canh vẫn khóc Bà!...

_____

* Bà tên thật là Nguyễn Thị Hinh, là người làng Nghi Tàm, huyện Vĩnh Thuận (nay là Từ Liêm, Hà Nội). Cha là ông Nho Dương. Chồng là Lưu Nguyên Uẩn, tri huyện Thanh Quan hay là huyện Thái Thụy, Thái Bình. Vì vậy người ta gọi bà là Bà Huyện Thanh Quan.

ĐẶNG NGUYỆT ANH