HV161 - Cuối năm mua vôi

♦ PHẠM ĐÌNH ÂN

Vắng trầu, thưa nhạt mùi vôi

Xi măng, sắt thép vào thời thắng thua

Ông Bình Vôi buổi bão mưa

Đem đi nghìn tuổi mà chưa thấy về

~

Cuối năm vôi hẹn chợ quê

Tiếng mời xoắn xuýt bốn bề cỏ hoa

Trắng trong buộc thít mặn mà

Ngỡ tan biến hết hóa ra vẫn còn

~

Về nhà quét mảng tường con

Run run chạm thuở nắng mòn mái hiên

Phận người đen bạc đảo điên

Mặt hề trắng phếch kim tiền trơ trơ...

~

Ngóng xuân trẻ nhỏ đùa nô

Động cây thảng thốt bãi bờ lá bay

Ông Bình Vôi cưỡi gió mây

Đem về nghìn tuổi chất đầy gốc đa.


                                                                          Ảnh minh họa

PHẠM ĐÌNH ÂN