Ký ức nghệ thuật sân khấu truyền thống và tác phẩm

Xuất bản năm 2014


Kích thước: 14.5 x 20.5 cm


Sách dày 656 trang, bìa mềm, tay gấp


Giá bìa: 155.000đ


pic