Kỷ niệm 190 năm ngày mất Nguyễn Du (1820-2010)

H.V. Nhân ngày Giỗ Nguyễn Du (10/8 Âm lịch, tức 16/9/1820), Hồn Việt xin trân trọng in mấy bài dịch thơ chữ Hán Nguyễn Du của Cụ Giản Chi (1904-2005). Cụ Giản Chi, khóa sinh cuối cùng của Hán học, là một nhà nghiên cứu, dịch văn học Trung Quốc nổi tiếng: Tuyển tập Lỗ Tấn, A.Q chính truyện, Chiến Quốc sách, Sử ký Tư Mã Thiên, Tuân Tử, Thơ Vương Duy, Đại cương triết học Trung Quốc… Ông cũng sáng tác thơ (tập thơ Tấc lòng).

Nhớ khi ông còn sống, cụ Nguyễn Quảng Tuân và GS Mai Quốc Liên thường qua thăm và hầu chuyện ông bên Khánh Hội. Trong dịch thuật Hán văn, gặp chỗ khó, Cụ vui lòng chỉ giáo tỉ mỉ. Chúng tôi cũng tổ chức hát ca trù - một nghệ thuật mà Cụ yêu thích từ thuở còn trai trẻ, mừng thọ Cụ… Cụ đã sống vượt qua tuổi bách niên, cũng là điều hiếm thấy.

Dưới đây, chúng tôi xin in lại nguyên văn bút tích của Cụ Giản Chi.


Bài liên quan: