Lý luận phê bình

Tiểu luận và phê bình văn học (tiếp): Tư duy Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh – đó là chủ nghĩa Mác – Lênin trong cái phần tinh hoa và thực tiễn của nó, ở Việt Nam.

Tiểu luận và phê bình văn học (tiếp): Trần Nhân Tông - vĩ đại và bí ẩn

Vĩ đại và vĩ đại quá tầm, vĩ đại vượt xa những con người mà ta vẫn gọi là vĩ đại! Nhưng dường như ông còn chiếm một chỗ khá khiêm nhường trong sử học, văn học, trong tâm trí của nhiều người trong chúng ta. Dường như, nhiều người còn chưa biết nhiều về ông, chưa đọc thơ ông, chưa tìm hiểu ông với những vĩ đại và bí ẩn, thống nhất và mâu thuẫn...

Tiểu luận và phê bình văn học (tiếp): Thơ Trần Đăng Khoa

Có lần tôi và Trần Đăng Khoa vào một quán ăn Nga. Các cô tiếp viên ăn mặc theo kiểu Nga tươi cười đón Khoa và hỏi: có phải anh là Trần Đăng Khoa không? Trần Đăng Khoa khoái ra mặt. Họ đều thuộc lớp người đã học, đã đọc thơ Trần Đăng Khoa từ bé, trong sách giáo khoa… Hóa ra bây giờ nếu có thi sĩ nào nổi tiếng, thì Trần Đăng Khoa là số một. An hưởng cái danh hiệu “thần đồng thơ”, thơ được dịch, đi đâu người ta cũng biết, cũng nể, cuộc đời của Khoa kể chẳng còn gì để nói nữa! Nhưng…

Tiểu luận và phê bình văn học (tiếp): Tế Hanh như tôi đã biết

Có một thông lệ là: nếu xếp 5 đại gia thơ Việt Nam (để dịch giới thiệu ra nước ngoài) thì đầu tiên là Tố Hữu rồi đến Huy Cận – Xuân Diệu (hai “ông hoàng” của thơ mới), tiếp đến là Chế Lan Viên và Tế Hanh.